Dor Motors | אימוטיב
אימוטיב | אתרי אינטרנט | עיצוב תדמית

Dor Motors

אנחנו גאים לעבוד עם חברה שמטרתה להציב רף חדש בתעשייה בכל הנוגע לחדשנות, איכות והפחתת ההשפעה הסביבתית.
עיצוב והקמת אתר ל DOR MOTORS של קבוצת דור, המפתחת ומקדמת פתרונות אלטרנטיביים נקיים וירוקים יותר לדלק, כמו מתנול ורכב מימני.
קבוצת DOR היא דוגמא מוצלחת לאופן שבו התעשייה המסורתית עושה שינוי עולמי על ידי מעבר לייצור מתקדם ונקי ועידוד חדשנות לפיתוח מוצרים ופתרונות חדשים בעלי השפעה עצומה.

אימוטיב | אתרי אינטרנט | עיצוב תדמית