Dronery | אימוטיב
אימוטיב | אתרי אינטרנט | עיצוב תדמית

Dronery

משלוחים אוויריים באמצעות רחפנים? זה כבר כאן! גאים ונהנים לעבוד עם חברת Dronery על המיתוג שלה. התחלנו מלוגו וחבילת מיתוג בסיסית ואתר, ונהננו להמשיך לעיצוב משאיות החברה, הוואן הכחול שלא ניתן להתעלמות בכביש ועוד. השפה הגרפית לכל אורך הדרך משדרת עוצמה, חדשנות ואמינות, יחד עם תחושת רחיפה וקלילות.

מיתוג ועיצוב גרפי Dronery 01
מיתוג ועיצוב גרפי Dronery 02
מיתוג ועיצוב גרפי Dronery 03
מיתוג ועיצוב גרפי Dronery 04
מיתוג ועיצוב גרפי Dronery 05
מיתוג ועיצוב גרפי Dronery 06
מיתוג ועיצוב גרפי Dronery 07
מיתוג ועיצוב גרפי Dronery 08
מיתוג ועיצוב גרפי Dronery 09
מיתוג ועיצוב גרפי Dronery 10
מיתוג ועיצוב גרפי Dronery 11
אימוטיב | אתרי אינטרנט | עיצוב תדמית