Foresighting | אימוטיב
אימוטיב | אתרי אינטרנט | עיצוב תדמית

Foresighting

עיצוב מרענן ללוגו ולשפה גרפית עבור foresighting.
במה מדובר? בחשיבת עתיד רחוק. או אם לדייק, בניית יכולות חשיבת עתיד רחוק ארגוניים – for sight
ואכן, האות g גבוהה יותר, רואה לרחוק יותר, חכמה יותר.
מעבר לזה היא הופכת לאלמנט גרפי זכיר ובולט שהתפתח לשפה גרפית עם דרכים ומסלולים, עם אפשרויות.
לעתיד טוב יותר, שנדע להסתכל רחוק.
מיתוג ועיצוב גרפי foresighting 01
מיתוג ועיצוב גרפי foresighting 02
מיתוג ועיצוב גרפי foresighting 03
מיתוג ועיצוב גרפי foresighting 04
מיתוג ועיצוב גרפי foresighting 05
מיתוג ועיצוב גרפי foresighting 06
אימוטיב | אתרי אינטרנט | עיצוב תדמית